Informacja Starostwa Powiatowego w NDM

Zarządca dróg powiatowych położonych na terenie powiatu nowodworskiego informuje, że z dniem 29.06.2020 r. firma świadcząca usługi w zakresie bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej –  koszenia poboczy drogowych – przystąpi sukcesywnie do wykonywania prac, związanych z koszeniem poboczy oraz rowów dróg będących w zarządzie Zarządu powiatu nowodworskiego. Termin wykonania ww. prac ustalono do dn. 15.07.2020 r.

Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim