37 laptopów do nauki zdalnej trafi do szkół z Gminy Leoncin

Gmina Leoncin aplikowała o grant w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii.
Wniosek złożony przez gminę został zweryfikowany pozytywnie. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup 37 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy został przekazany szkołom podstawowym, gdzie będzie wykorzystywany do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.