Zasiłek opiekuńczy

Na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobka, przedszkola lub szkoły, rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym przysługuje zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Pieniądze wypłacane będą za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem. Ponadto, jeżeli oboje rodzice dziecka pracują, to o zasiłek może wystąpić jedno z rodziców lub rodzice mogą podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach 14-dniowego limitu. O potrzebie skorzystania z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę. Zleceniobiorca informację przesyła do swojego zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą informuje bezpośrednio ZUS.
Wypłata zasiłku uzależniona jest od złożenia oświadczenia. Wzór oświadczenia ZUS