1 września 2020

Informacja Inspektora Sanitarnego w NDM

W związku z zanieczyszczeniem ściekami rzeki Wisły (awaria kolektora oczyszczalni CZAJKA) i zagrożeniami z tym związanymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim zaleca nie używanie do celów spożywczych wody surowej z ujęć indywidualnych zlokalizowanych w pobliżu rzeki Wisły. W przypadku wątpliwości co do jakości wody, należy rozważyć badanie mikrobiologiczne wody.

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
W Nowym Dworze Mazowieckim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *