29 stycznia 2020

Co dalej ze Szkołą w Górkach?

W poniedziałek 27 stycznia br. o godz. 18.00 odbyło się spotkanie Wójta Gminy Leoncin – Adama Krawczaka z rodzicami uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Górkach.
Szkoła w Górkach jest najmniejszą liczebnie placówką oświatową na terenie Gminy Leoncin. Od kilku lat następuje spadek liczebności dzieci uczęszczających do tej szkoły oraz rozpoczynających w niej edukację. W roku szkolnym 2010/2011 łącznie w Gimnazjum i SP było 73 uczniów. W roku 2018/2019 – 31, a obecnie już tylko 18.
Niewielka liczba uczniów przekłada się na wysokie koszty utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia. Średnia wysokość wydatków na jednego ucznia w Szkołach w Leoncinie i Głusku waha się pomiędzy 9-10 tys. zł w Górkach – 21-23 tys zł., a roku szkolnym 2019-2020 – ponad 34 tys. zł.
Rok temu odbyło się spotkanie dotyczące przekształcenia placówki w Filię Szkoły Podstawowej w Leoncinie. Planowano by w Szkole w Górkach pozostały oddziały 0 – 3, a starsi uczniowie uczęszczać mieli do „Leoncina”. Jednak propozycja przekształcenia nie spotkała się z akceptacją Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Na poniedziałkowym zebraniu Wójt Gminy zaproponował przeniesienie wszystkich dzieci do Szkół w Leoncinie lub Głusku. Decyzja wyboru szkoły należałaby do rodziców. Po feriach zimowych uczniowie SP w Górkach wraz z rodzicami będą mieli możliwość zobaczenia pracy placówek. Po wizytacji dokonają wyboru. Rodzice pytali m.in. o kwestie dowozu i opieki w drodze, oferty i dostępność zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie by roczniki dzieci były w jednej klasie, pracy dla pracowników szkoły czy zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej. Poruszona została również sprawa zaoszczędzonych pieniędzy wynikających z likwidacji placówki. Wójt Gminy zapewnił, że część powstałych oszczędności przeznaczona zostanie na inwestycje, choćby na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 4134W.
Już na najbliższej sesji w środę 29 stycznia br. Radni Rady Gminy Leoncin podejmą uchwałę dotyczącą likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach.

Co dalej z budynkiem? Od stycznia na parterze szkoły działalność rozpoczęły Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację „A Kuku” – finansowane z środków Powiatu Nowodworskiego.
Wójt przedstawił pomysł na zagospodarowanie pomieszczeń tj. pozyskanie środków na utworzenie Klubu Senior+, który pełniłby rolę Świetlicy Wiejskiej na potrzeby lokalnej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *