25 czerwca 2020

Dofinansowanie na przewozy autobusowe

W środę, 24 czerwca br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał umowy z beneficjentami Funduszu z regionu warszawskiego, tj. z przedstawicielami powiatów: grodziskiego i żyrardowskiego oraz gminami: Leoncin, Poświętne i Żabia Wola. Gmina Leoncin otrzyma 369 626,85 zł. dofinansowania.
W II naborze wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do Wojewody Mazowieckiego do dopłaty zakwalifikowano 30 wniosków złożonych przez 27 samorządów.
Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.
Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *