3 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – PUP w Nowym Dworze Maz.

Jeśli prowadzisz firmę lub organizację pozarządową zapoznaj się tą informacją.

W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będziesz  mógł skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim z rozwiązań określonych
w artykułach 15zzd, 15zzb, 15zzc, 15zze mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia biznesu / działalności pozarządowej.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór wniosków o udzielenie:

Niskooprocentowanej pożyczki – dla mikroprzedsiębiorców
Zgodnie z zapisami ustawy będzie możliwe również ubieganie się o:

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw

Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników)

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – dla: organizacji pozarządowych

Kontakt:
tel. 533 347 854, 533 347 856
e-mail: tarcza@ndm.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące tych form wsparcia będziemy publikować na bieżąco na stronie Urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *