7 lipca 2020

XXV –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXV –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 14 lipca 2020 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin.
6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Leoncinie.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leoncin w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Od wizji do realizacji – kompleksowe przygotowani osób z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy” w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/227/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *