25 czerwca 2020

Dofinansowanie na przewozy autobusowe

W środę, 24 czerwca br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał umowy z beneficjentami Funduszu z regionu warszawskiego, tj. z przedstawicielami powiatów: grodziskiego i żyrardowskiego oraz gminami: Leoncin, Poświętne i Żabia Wola. Gmina Leoncin otrzyma 369 626,85 zł. dofinansowania.
W II naborze wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do Wojewody Mazowieckiego do dopłaty zakwalifikowano 30 wniosków złożonych przez 27 samorządów.
Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.
Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *