2 października 2019

XVI sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 20 listopada br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:
– ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
– obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Leoncin

14 listopada br. odbyła się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *