7 lipca 2020

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 09 lipca 2020 roku o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin w zakresie wykonywania zadań własnych samorządu gminnego c.d.
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Gruszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *