24 stycznia 2020

Posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2020 r. godz. 9.00 w Klubie Senior+. Z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029
5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Leoncin z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów
6. Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady i radnych Rady Gminy Leoncin.
7. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Górkach.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Leoncin darowizny nieruchomości.
9. Sprawy organizacyjne i bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *